Kornea

15 Ağustos 2015 - Vücudumuz

Kornea

Kornea, gözün en ön kısmında yer alan ışığı odaklamak ve gözü dış etkenlerden korumak için özelleşmiş saydam ve eğimli bir dokudur. Bu doku gözün en kuvvetli odaklayıcı kırıcı ortamıdır. Kornea kırıcılık özelliği sayesinde dış ortamdan gelen ışığın retinaya odaklanmasını sağlar.Kornea saydam ve damarsız yapıdadır. Damarsız olmasına karşın sinir dağılımı deriden 300–400 kat daha yoğundur. Kornea beslenmesini gözyaşı ve göz içi sıvısında bulunan oksijenden sağlamaktadır. Sinir lifleri sayesinde göz kırpma refleksi uyarılır ve böylece kornea gözyaşı ile devamlı ıslak tutularak, yüzeyinin bütünlüğü korunur.

Kornea Hastalıkları ve Tedavisi

Kornea saydamlığı doğuştan, genetik kökenli veya sonradan geçirilen travma, enfeksiyon ve cerrahi sonrasında bozulabilir. Korneanın saydamlığı bozulursa görme kalitesi azalır. Korneanın her hangi bir şekilde etkilenmesi görmeyi azaltacağı gibi şiddetli ağrı, batma, yanma ve ışık hassasiyetinde artma gibi şikayetlere de yol açabilir. 

Kornea Hastalıkları

 • Keratakonus 
 • Kuru göz 
 • Herpetik keratit 
 • Kornea enfeksiyonları 
 • Kornea skarları 
 • Korneanın dejeneratif hastalıkları

Kornea Nakli

Kornea nakli, herhangi bir hastalık veya travma neticesinde şeffaflığını kaybeden ve sağlıklı işlev yapamayan kornea dokusunun uzaklaştırılarak, bir ölüden alınan kornea dokusunun nakledilmesi ameliyatıdır. Günümüzde yapılan tüm nakil ameliyatları arasında (karaciğer, böbrek, kalp, akciğer nakilleri dahil) kornea nakli en sık yapılan ve en başarılı nakil ameliyatıdır.

Halk arasında göz nakli olarak bilinen ameliyat, aslında sadece gözün ön kısmındaki kornea naklidir. Bütün olarak göz nakli yapılması, bugünkü teknoloji ile tıbben mümkün değildir.

Kornea dokusu zarar gördüğünde, şeffaflığı ve düzgün yüzey yapısı bozulur. Doku su tutarak şişebilir, yani ödem oluşur. Kornea yüzeyinde “skatris” denilen nedbe dokusu oluşabilir. Bunların sonucunda, kornea gelen ışığı dağıtır ve sağlıklı biçimde odaklayamaz. 

Şu durumlardan biri olduğunda, kornea nakli gerekebilir: 

 • Korneadaki düzensizlikten dolayı görme, gözlük veya kontakt lens ile düzeltilemiyorsa,
 • Kornea dokusunun şişmesinden kaynaklanan ağrı, damla tedavisi veya özel kontakt lensler ile dindirilemediğinde,
 • Başka bir göz içi cerrahisinden sonra (ör: katarakt cerrahisi) kornea yetersizliği gelişirse,
 • Keratokonus, yani gözün kornea dokusunda ilerleyici dikleşme varsa,
 • Genetik geçişli kornea yetersizliği (ör: Fuchs distrofisi hastalığı) varsa,
 • Enfeksiyon sonrası (ör: Herpes virüsüne bağlı) skatris dokusu gelişmişse,
 • İlk kornea nakli ameliyatından sonra red cevabı gelişmişse,
 • Travma sonrası skatris gelişmişse. 

Yeni yorum